กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศ ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ชำรุด จำนวน 74 คัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ฝ่ายอำนวยการ10   
วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2016 เวลา 13:57 น.

ตามคำสั่ง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๒ ที่ ๑๔๖/๒๕๕๙ ลง ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ ออกจากบัญชีคุมของหลวงสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จำนวน ๗๔ คัน รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบ โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน รายละเอียดตามเอกสารแนบ