กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศเสนอราคาการจัดทำประกันภัยรถจักรยานยนต์ราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 08:30 น.

กองบัญชาการตำรวจนครบาล มีความประสงค์จะจัดทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท ๑ รถจักรยานยนต์ราชการที่ใช้ภารกิจในขบวนเสด็จฯ จำนวน ๔๓ คัน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๒๒ มี.ค. ๕๙ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ฝ่ายอำนวยการ ๔ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และกำหนดเปิดซองเสนอราคา เวลา ๑๔.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารใบเสนอราคาได้ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ มี.ค. ๕๙ ในวันหรือเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๐-๓๑๘๔ รายละเอียดตามเอกสาร

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2016 เวลา 08:41 น.