กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศ บก.น.7 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ฝ่ายอำนวยการ10   
วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 09:55 น.

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ตามระเบียบกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๑๗๑/๒๕๕๒ ลง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด  รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๗ คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา  ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2015 เวลา 10:11 น.