กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศ บก.น.7 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ฝ่ายอำนวยการ10   
วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 14:29 น.

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ตามระเบียบกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๑๗๑/๒๕๕๒ ลง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด  รถจักรยานยนต์ ยี่ซูซูกิ จำนวน ๖ คัน และ ยี่ห้อฮอนด้า จำนวน ๑ คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๗ คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา  ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ กองบังคับการตำรวจนครบาล๗ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15:30 น.