กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เครื่อง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ฝ่ายอำนวยการ10   
วันพฤหัสบดีที่ 08 ตุลาคม 2015 เวลา 10:37 น.

ประกาศ กองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 9 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   รายละเอียดตามเอกสารแนบ