กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศ บก.น.7 ขายทอดตลาดยานพาหนะชำรุดของทางราชการ สน.ธรรมศาลา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ฝ่ายอำนวยการ10   
วันพุธที่ 09 กันยายน 2015 เวลา 09:50 น.

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  โดยกองบังคับการตำรวจนครบาล ๗ ตามระเบียบกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ ๑๗๑/๒๕๕๒ ลง ๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่อง การมอบอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  แก่ผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์จะขายทอดตลาด  รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อไทเกอร์ รวมทั้งสิ้นจำนวน  ๘๐ คัน โดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจา  ในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ  สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลา รายละเอียดตามไฟล์แนบ