ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสัตวแพทย์
กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสัตวแพทย์ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 19 เมษายน 2017 เวลา 15:37 น.

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสัตวแพทย์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ