กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ประกาศ บช.น. เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสัตวบาล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 13:36 น.

ประกาศ บช.น. เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสัตวบาล เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ (รอง สว.กลุ่มงานสัตว์แพทย์และสัตวบาล บก.สปพ.) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2016 เวลา 13:42 น.