กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 10:59 น.

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจนครบาล มีความสำคัญต่อการบริหารระบบราชการ ซึ่งกองบังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาระบบสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ เพื่อให้ระบบสารสนเทศของกองบัญชาการตำรวจนครบาล สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้จัดทำแผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contingency Plan) ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำรุงรักษา ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF
ดาวน์โหลดไฟล์ Word


 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 มิถุนายน 2014 เวลา 23:51 น.