กองบัญชาการตำรวจนครบาล

Search


Home
ดาวน์โหลด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 28 มกราคม 2015 เวลา 14:09 น.

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

apply f2 แบบฟอร์มสมุดโทรศัพท์สำหรับ บก.

apply f2 แบบคำขอต่างๆ ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558

apply f2 การปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ข่าวการแถลงข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

    - คู่มือการประชาสัมพันธ์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

    - ตัวอย่างบันทึกยินยอมการให้ข่าว การให้สัมภาษณ์ การเผยแพร่ภาพต่อสื่อมวลชน บช.น.

    - ตัวอย่างเอกสารการแถลงข่าว

apply f2 คู่มือฝึกหัดงานสอบสวน นรต.ชั้นปีที่ 4 (รุ่น 70) 

apply f2หมายเลขโทรศัพท์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2560(แก้ไข วันที่ 10/10/59)

apply f2แบบรายงานข้อมูลคดี-กำลังพลงานสอบสวน

apply f2 แบบรายงานสำนวนค้างรายสัปดาห์พร้อมปก

apply f2 แบบฟอร์มการระดมกวาดล้างอาชญากรรม

                  แบบฟอร์มที่ ๑  ข้อมูลระดมบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำเป็นผู้มีอิทธิพล จำนวน ๑๖  ประเภท และเอกสารประกอบแบบฟอร์มที่ ๑ (รายละเอียดข้อมูลระดมบุคคลที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำเป็นผู้มีอิทธิพลจำนวน ๑๖  ประเภท (มี ๒ แบบรายงาน)

                  แบบฟอร์มที่ ๒ แบบรายงานผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม คดีอาญา ๔ กลุ่ม

                  แบบฟอร์มที่ ๓แบบรายงานผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรม คดีเกี่ยวกับยาเสพติด

apply f2 แบบรายงานเหตุอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญและเหตุที่ต้องรายงานด่วน

apply f2 แบบฟอร์มบัตรถวายอารักขาของ บช.น.

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2017 เวลา 13:56 น.